سلام من سفارشم رو برای دستگاه gshare tv box ثبت کردم