هاتبرد 13e : لهستان ، ایتالیا ، یونان
یوتلست 10e : افریقا ، اوگاندا
یوتلست 9e : آلمان ، هلند
یوتلست 7e : ترکیه، ایران
آسترا 4.9e : روسیه ، اوکراین
یوتلست 3e : کشورهای عربی
بلغارستان 1.9e : بلغارستان
یوتلست 16e : چک ، آلبانی
آسترا 19.2e : فرانسه ، آلمان
آسترا 23.5e : هلند ، چک
آسترا 28.2e : انگلستان
بدر 26e : کشورهای عربی
آسترا 31.5e : گرجستان
ترکست 42e : ترکیه
آذراسپیس 46e : آذربایجان
یاه ست 52e : ایران ، کشورهای عربی
اکسپرس 53e : روسیه
اینتلست 62e : ایران ، روسیه
نایل ست : کشورهای عربی
آسیاست : هند ، بنگلادش