ابتدا باید اکانت جیشیر رو تهیه کنید

برای خرید اکانت جیشیر از تبلیغ بالای سایت استفاده کنید


-1 طبق عکس گزینه Internet را انتخاب می کنیم و توسط کلید .OKداخل گزینه می شویم-2 پس از ورود به منو گزینه Network Local Setting را انتخاب می کنیم و کلید OK را می فشاریم.-3 در این مرحله توجه داشته باشید در صورت استفاده از مودم


adsl گزینهDefault Network Type Wired باید بر روي Wired
قرار بگیرد و اگر از مودم Wireless استفاده می کنید بر روي wireless

گزینه DHCP را باید در وضعیتON قرار دهید.همانطور که در عکس مشخص است.و این
نشانه اتصال رسیور به شبکه می باشد.


-5 پس از این مرحله به منو Internetبازگشته و بر روي گزینه Net Client Config رفته و اوکی می کنیم-6 همانطور که در تصویر مشخص است وارد منو شدیم.پس از انتخاب آیکون Server1
برای وارد کردن و ویرایش اطلاعات اکانت باید کلید زرد ریموت را بفشاریم .7 در این مرحله باید اکانت داده شده را وارد کنیم
.بر روي گزینه قرار می گیریم و اوکی می کنیم.پنجره کیبورد باز شده و می
توانیم اطلاعات را وارد کنیم.

8 همانطور که تصویر مشخص می باشد حالا می توانید اطلاعات را بوسیله Key Board مجازی
وارد کنید
کلید P+P-براي ریموت براي تعو.یض صفحه کیبورد مجازي, کلید زرد براي پاك کردن خط, سبز کلید
پاك کردن , کلید قرمز براي تایید مورد استفاده قرار می گیرد.پس از وارد کردن آدرس سرور کلید
قرمز را می زنیم تا اطلاعات ذخیره شود


-9 طبق عکس همانطور که مشخص است بر روي گزینه Active Server رفته و اوکی می نمایید.